Prenumeration

Välkommen till Beautishop! Vi uppskattar att du har valt att prenumerera på vår produkt/produkter. Nedan finner du vår prenumerationspolicy för att tydligt kommunicera villkoren för prenumerationen.

1. Prenumerationsinformation:

• Vi erbjuder olika prenumerationsalternativ för att tillgodose olika behov. Detaljer om varje prenumerationsnivå och dess förmåner finns tydligt angivna på vår webbplats.

2. Prenumerationsavgifter:

• Prenumerationsavgifter kan variera beroende på vald nivå och abonnemangslängd. Avgifterna och faktureringsinformationen finns tillgängliga på vår webbplats.

3. Fakturering och Återbetalning:

• Prenumerationsavgiften debiteras automatiskt vid vald faktureringscykel. Vi erbjuder ingen återbetalning för påbörjade faktureringsperioder.

4. Ändringar och Uppsägning:

• Du kan när som helst uppgradera, nedgradera eller säga upp din prenumeration från ditt användarkonto på vår webbplats. Observera att uppsägning av prenumerationen måste göras innan nästa månad börjar för att undvika debitering för kommande period. Dessutom måste det ha gått MINST 4 leveranser av produkten. Endast därefter kan du ändra din prenumeration.

5. Personlig Information:

• Vi respekterar din integritet. Din personliga information används endast i enlighet med vår integritetspolicy, som du kan hitta på vår webbplats.

6. Kommunikation:

• Genom att prenumerera godkänner du att ta emot kommunikation relaterad till ditt konto och prenumeration via e-post eller andra meddelandetjänster.

7. Ändringar i Policyn:

• Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa prenumerationsvillkor. Eventuella ändringar kommer att meddelas och träda i kraft efter publicering på vår webbplats.

Vänligen läs noga igenom denna policy. Genom att prenumerera på våra tjänster bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat dessa villkor.

Tack för att du är en del av Beautishop !